E-mail Heslo

Zabudol som heslo

 

Sledovanie verejného obstarávania

Oznámenia verejného obstarávania Slovenskej republiky a štátov EÚ

Riešenie sporov online 17.02.2016

Čo prináša toto webové sídlo?

Toto sídlo vytvorila EÚ s cieľom pomôcť nespokojným zákazníkom. Môžete ho využiť na podanie sťažnosti týkajúcej sa tovarov alebo služieb zakúpených na internete a na vyhľadanie neutrálnej tretej strany („subjektu riešenia sporov“), ktorá vám pomôže urovnať spor. V niektorých krajinách môžu obchodníci podávať sťažnosti proti spotrebiteľom. Ak je to prípad vašej krajiny, ako obchodník budete môcť využívať tento systém na podanie sťažnosti proti spotrebiteľom.

Subjekty riešenia sporov uvedené na tomto sídle boli preverené, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú naše normy a sú zaregistrované národnými orgánmi.

Subjekty riešenia sporov zaregistrované na tomto webovom sídle.

Toto webové sídlo môžete používať v ktoromkoľvek z 23 úradných jazykov EÚ. Ponúkame vám podrobné informácie o tom, ako funguje toto webové sídlo.

Čo je alternatívne riešenie sporov?

Ak sa chcete domôcť spravodlivosti v súvislosti s nákupom, môžete namiesto súdneho konania vyskúšať alternatívne riešenie sporu. Alternatívne riešenie sporov je pojem, ktorým sa označujú všetky rôzne spôsoby riešenia, okrem konania na súde. Čo sa zvyčajne stane je, že neutrálnu tretiu stranu požiadate, aby zasiahla do riešenia sporu a pôsobila ako sprostredkovateľ medzi vami a obchodníkom, proti ktorému je sťažnosť namierená. Sprostredkovateľ môže mať právomoc navrhnúť riešenie vašej sťažnosti, nariadiť riešenie vám a druhej strane alebo len sprostredkovať spoločný dialóg o tom, ako nájsť riešenie. Môžno poznáte niektoré inštitúty alternatívneho riešenia sporov, ako sú „mediácia“, „zmierovacie konanie“, „rozhodcovské konanie“, „ombudsman“ alebo „rada pre sťažnosti“. V porovnaní so súdnym konaním je alternatívne riešenie sporov obvykle menej nákladné, menej formálne a rýchlejšie.

Čo je riešenie sporov online?

Ak chcete v súvislosti s nákupom podať sťažnosť a nechcete tento spor riešiť súdnou cestou, môžete využiť online riešenie sporov s cieľom dosiahnuť mimosúdne vyrovnanie.

Prostredníctvom nášho webového sídla môžete v súčinnosti s obchodníkom, proti ktorému sťažnosť smeruje, nájsť subjekt riešenia sporov a s jeho pomocou sa pokúsiť nájsť riešenie vašej sťažnosti. Upozornenie: tento systém môžete použiť len v prípade, že sa vaša sťažnosť týka online nákupu. 

 

Späť

Monitorovanie tendra

Denne môžete sledovať všetky verejné oznámenia publikované na Slovensku a v Európskej Únii(TED).

Denne budete dostávať e-mail s verejnými oznámeniami, ktoré Vás zaujímajú.

V archíve môžete prechádzať medzi staršími oznámenia.

[Ďalšie]

Informácie o obstarávaní

Na našej podstránke sumarizujeme základné informácie o výberových konaniach, ktoré môžu pomôcť návštevníkom rýchlo nájsť svoju cestu v džungli verejných zákaziek. Môžete si prečítať o nasledovnom:

[Ďalšie]

O nás

Službou monitorovania verejného obstarávania sa naša firma zaoberá od roku 2009. Radi by sme sa stali významným hráčom na informačnom trhu EÚ v oblasti verejného obstarávania. Naším cieľom je vytvorenie systému, ktorý zahŕňa všetky krajiny EÚ a potenciálnym záujemcom pomáha získať relevantné informácie o verejnom obstarávaní, čím by sme im zjednodušili získavanie nových zákazníkov a zákaziek ako na domácom trhu, tak aj v zahraničí.

[Ďalšie]

Mapa

Zaujíma Vás, koľko aktívnych zákaziek je k dispozícii v určitej oblasti? Presuňte kurzor na príslušné oblasti a zistite to!

mapa Nuts