Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Slovenskej republike a v štátoch EÚ

Oznámenia

Pre detailné informácie o zákazkách je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia a testovanie služby je bezplatné a nezáväzné.

ObstarávateľTyp oznámeniaObsah
SKObec Horný HričovIPPPlánovaná stavba sa nachádza na severovýchodnom okraji obce Horný Hričov v rámci súčasného športového areálu pri Požiarnej zbrojnici. Administratívne patrí do okresu Žilina, ...
SKZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.DOSSlužby, poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažment zmlúv ...
SKŠpeciálna základná škola, Mládežnícka 3, BreznoDOPPredmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Brezne, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa izolačnými doskami v ...
SKKošický samosprávny krajDOPStavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce ...
SKSpráva Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej LomniciINT
SKZákladná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, MartinINT
SKOdborné učilište internátne Viliama Gaňu, Moskovská 17, Banská Bystrica 4INT
SKNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKAINT
SKMestské lesy Nová Baňa s. r. o.INT
SKŠtátna pokladnicaINS
SKMestské lesy Nová Baňa s. r. o.INS
SKObec MútneINS
SKObec RadošovceINP
SKObec Horná ŽdaňaINP
SKZákladná škola, Školská 192/8, Kamenec pod VtáčnikomINP
SKZákladná škola s materskou školou, Novozámocká 129, NitraINX
SKZákladná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske KostoľanyIVP
SKEkonomická univerzita v BratislaveIOXPredmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude - Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Podrobná špecifikácia ...
SKFinančné riaditeľstvo Slovenskej republikyIOXPredmetom zákazky je dodávka a inštalácia uceleného a uzatvoreného KS, ktorý bude umiestnený na železničnej trati a budove pobočky colného úradu Čierna nad Tisou na hraničnom priechode ...
SKŽeleznice Slovenskej republikyIOXPredmetom zákazy je dodanie náhradných dielov na oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku, bližšie špecifi-kované v časti súťažných podkladov B1 Opis predmetu zákazky.
dôverihodné sledovanie verejnôho obstarávania